torsdag 16 oktober 2008

Löpträning förlänger livet!

I en amerikansk undersökning har man följt under ca 20 år nära 300 personer som var 50+. Det visade sig att de som löptränade hade bättre överlevnad, och klarade vardagslivet bättre! Men de i löpargruppen hade från början lägre BMI, rökte i mindre utsträckning och hade bättre kondition vilket torde påverka hälsotalen.
Hur som helst - det är nyttigt att springa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar